Agrarisch bouwen

Binnen het assortiment sandwichpanelen heeft ArcelorMittal panelen die bijzonder geschikt zijn voor gebruik in de landbouw-, vee- en fruitteelt sector

Agrarisch bouwen

Bij sandwichpanelen voor dak en gevel zijn isolatie en duurzame coating twee van de belangrijkste punten in het productieproces van ArcelorMittal.

Agrarisch bouwen

ArcelorMittal sandwichpanelen zijn zeer geschikt voor o.a. rundveestallen, loodsen en andere agrarische gebouwen.

Gevelsysteem Mauka 40-240

Het gevel-/ daksysteem Mauka 40 van ArcelorMittal is een geprofileerde plaat en kan verticaal en horizontaal worden gemonteerd op de gevel of als kouddakplaat toegepast worden.

De plaat heeft een roeven uitstraling. Mauka toegepast als gevelbekleding geeft het gebouw een exclusieve uitstraling.

 

  • Verwerkingsvoorschriften

    Voordat de gevelsystemen toegepast kunnen worden, dient er eerst een bouwtekening gemaakt te worden waarbij de afmetingen van het gebouw, de openingen en de eventuele uitzetting in kaart worden gebracht.

    Om de gevel zo vlak mogelijk te maken is een nauwkeurige uitlijning van de secundaire draagconstructies gewenst. Wij bieden zowel gevels met zichtbare als met blinde bevestiging.

    De verwerking geschiedt conform de voorschriften van gevelbekleding (MDG richtlijnen) en volgens de geldende normen.

    Er kan direct op een achterliggende constructie gemonteerd worden, of op platen die op de achterliggende constructie bevestigd zijn en die worden voorzien van isolatiemateriaal en een tweede, lichte achterliggende constructie.

  •